Κύριε σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής (Ιω 6,68)

Αναγνώσματα της Καθολικής Εκκλησίας


 

Άγιος της ημέρας

Αγ. Ρομουάλδου, Αββά


 
©Evangelizo.org 2001-2017