Κύριε σε ποιον να πάμε; Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής (Ιω 6,68)

Αναγνώσματα της Καθολικής ΕκκλησίαςΕγγραφή για Δωρεάν Αναγνώσματα της Καθολικής Εκκλησίας


επαναλάβετε την εισαγωγή του E-mail σας

 
Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
Πέμπτη της 2ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 5,27-33. / Ψλ 34(33),2.9.17-18.19-20. / Ιω 3,31-36.

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Παρασκευή της 2ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 5,34-42. / Ψλ 27(26),1.4.13-14. / Ιω 6,1-15.

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017
Εορτή της Αγίας Αικατερίνης της Σιένας, παρθένου και διδασκάλου της Εκκλησίας - προστάτιδα της Ευρώπης
1_Ιω 1,5-10.2,1-2. / Ψλ 103(102),1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a. / Μτ 11,25-30.
Αγ. Αικατερίνης της Σιένα, παρθένου και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Κυριακή, 30 Απριλίου 2017
3η Κυριακή του Πάσχα - Κύκλος Α'
Πραξ 2,14.22-28. / Ψλ 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / 1_Πε 1,17-21. / Λκ 24,13-35.

Δευτέρα, 01 Μαΐου 2017
Δευτέρα της 3ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 4,23-31. / Ψλ 2,1-3.4-6.7-9. / Ιω 3,1-8.

Τρίτη, 02 Μαΐου 2017
Τρίτη της 3ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 4,32-37. / Ψλ 93(92),1ab.1c-2.5. / Ιω 3,7-15.

Τετάρτη 03 Μαΐου 2017
Εορτή των Αγίων Φιλίππου και Ιακώβου, αποστόλων
1_Κορ 15,1-8. / Ψλ 19(18),2-3.4-5ab. / Ιω 14,6-14.

Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017
Πέμπτη της 3ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 5,27-33. / Ψλ 34(33),2.9.17-18.19-20. / Ιω 3,31-36.

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017
Παρασκευή της 3ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 5,34-42. / Ψλ 27(26),1.4.13-14. / Ιω 6,1-15.

Σάββατο, 06 Μαΐου 2017
Σάββατο της 3ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 9,31-42. / Ψλ 116(115),12-13.14-15.16-17. / Ιω 6,60-69.

Κυριακή, 07 Μαΐου 2017
4η Κυριακή του Πάσχα - Κύκλος Α'
Πραξ 2,14a.36-41. / Ψλ 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / 1_Πε 2,20b-25. / Ιω 10,1-10.

Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017
Δευτέρα της4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 11,1-18. / Ψλ 42(41),2-3.43(42),3.4. / Ιω 10,11-18.

Τρίτη, 09 Μαΐου 2017
Τρίτη της4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 11,19-26. / Ψλ 87(86),1-3.4-5.6-7. / Ιω 10,22-30.

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017
Τετάρτη της 4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 12,24-25.13,1-5a. / Ψλ 67(66),2-3.5.6.8. / Ιω 12,44-50.

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017
Πέμπτη της4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 13,13-25. / Ψλ 89(88),2-3.20a.4-5.27.29. / Ιω 13,16-20.

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017
Παρασκευή της4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 13,26-33. / Ψλ 2,6-7.8-9.10-11. / Ιω 14,1-6.

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017
Σάββατο της4ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 13,44-52. / Ψλ 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Ιω 14,7-14.

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017
5η Κυριακή του Πάσχα - Κύκλος Α'
Πραξ 6,1-7. / Ψλ 33(32),1-2.4-5.18-19.20.22. / 1_Πε 2,4-9. / Ιω 14,1-12.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017
Δευτέρα της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 14,5-18. / Ψλ 115(113B),1-2.3-4.15-16. / Ιω 14,21-26.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017
Τρίτη της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 14,19-28. / Ψλ 145(144),10-11.12-13ab.20.21. / Ιω 14,27-31a.

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017
Τετάρτη της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 15,1-6. / Ψλ 122(121),1-2.3-4a.4b-5. / Ιω 15,1-8.

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017
Πέμπτη της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 15,7-21. / Ψλ 96(95),1-2a.2b-3.10. / Ιω 15,9-11.

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017
Παρασκευή της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 15,22-31. / Ψλ 57(56),8-9.10-12. / Ιω 15,12-17.

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017
Σάββατο της 5ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 16,1-10. / Ψλ 100(99),2.3.4.5. / Ιω 15,18-21.

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017
6η Κυριακή του Πάσχα - Κύκλος Α'
Πραξ 8,5-8.14-17. / Ψλ 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16.20. / 1_Πε 3,15-18. / Ιω 14,15-21.

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017
Δευτέρα της 6ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 16,11-15. / Ψλ 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / Ιω 15,26-27.16,1-4a.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017
Τρίτη της 6ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 16,22-34. / Ψλ 138(137),1-2.3.7-8. / Ιω 16,5-11.

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
Τετάρτη της 6ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 17,15.22-34.18,1. / Ψλ 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / Ιω 16,12-15.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017
Πανήγυρη της Αανλύψεως του Κυρίου - Κύκλος Α'
Πραξ 1,1-11. / Ψλ 47(46),2-3.6-7.8-9. / Εφ 1,17-23. / Μτ 28,16-20.
Πανήγυρης της Αναλήψεως του Κυρίου

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017
Παρασκευή της 6ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 1,1-11. / Ψλ 47(46),2-3.6-7.8-9. / Μκ 16,15-20.

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017
Σάββατο της 6ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 18,9-18. / Ψλ 47(46),2-3.4-5.6-7. / Ιω 16,20-23a.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017
7η Κυριακή του Πάσχα - Κύκλος Α'
Πραξ 1,12-14. / Ψλ 27(26),1.4.7-8a. / 1_Πε 4,13-16. / Ιω 17,1-11a.

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017
Δευτέρα της 7ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 19,1-8. / Ψλ 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab. / Ιω 16,29-33.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Τρίτη της 7ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 20,17-27. / Ψλ 68(67),10-11.20-21. / Ιω 17,1-11a.

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
Εορτή της Επισκέψεως της Αειπάρθενου Μαρίας στην Αγία Ελισάβετ
Σφν 3,14-18. / Ησ 12,2-3.4bcd.5-6. / Λκ 1,39-56.

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017
Πέμπτη της 7ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 22,30.23,6-11. / Ψλ 16(15),1-2a.5.7-8.9-10.11. / Ιω 17,20-26.

Παρασκευή, 02 Ιουνίου 2017
Παρασκευή της 7ης εβδομάδα του Πάσχα
Πραξ 25,13b-21. / Ψλ 103(102),1-2.11-12.19-20ab. / Ιω 21,15-19.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Πεντηκοστής, βράδυ
Πραξ 28,16-20.30-31. / Ψλ 11(10),4.5.7. / Ιω 21,20-25.

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Πεντηκοστής - Κύκλος Α'
Πραξ 2,1-11. / Ψλ 104(103),1ab.24ac.29bc-30.31.34. / 1_Κορ 12,3b-7.12-13. / Ιω 20,19-23.
Πανήγυρης της Πεντηκοστής

Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2017
Δευτέρα της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 1,3.2,1a-8. / Ψλ 112(111),1-2.3-4.5-6. / Μκ 12,1-12.

Τρίτη, 06 Ιουνίου 2017
Τρίτη της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 2,9-14. / Ψλ 112(111),1-2.7bc-8.9. / Μκ 12,13-17.

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2017
Τετάρτη της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 3,1-11a.16-17a. / Ψλ 25(24),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9. / Μκ 12,18-27.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017
Πέμπτη της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 6,10-11.7,1.9-17..8,4-9a. / Ψλ 128(127),1-2.3.4-5. / Μκ 12,28b-34.

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017
Παρασκευή της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 11,5-17. / Ψλ 146(145),2abc.7.8-9a.9bc-10. / Μκ 12,35-37.

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017
Σάββατο της 9ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Τωβ 12,1.5-15.20. / Τωβ 13,2.6.7.8. / Μκ 12,38-44.

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Αγίας Τριάδος - Κύκλος Α'
Εξ 34,4b-6.8-9. / Δν 3,52.53.54.55.56. / 2_Κορ 13,11-13. / Ιω 3,16-18.
Πανήγυρης της Αγίας Τριάδος

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017
Δευτέρα της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 1,1-7. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / Μτ 5,1-12.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017
Τρίτη της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 1,18-22. / Ψλ 119(118),129.130.131.132.133.135. / Μτ 5,13-16.

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017
Τετάρτη της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 3,4-11. / Ψλ 99(98),5.6.7.8.9. / Μτ 5,17-19.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017
Πέμπτη της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Ψλ 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Μτ 5,1-12.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017
Παρασκευή της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 4,7-15. / Ψλ 116(115),10-11.15-16.17-18. / Μτ 5,27-32.

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017
Σάββατο της 10ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 5,14-21. / Ψλ 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12. / Μτ 5,33-37.

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi) - Κύκλος Α'
Δτ 8,2-3.14b-16a. / Ψλ 147,12-13.14-15.19-20. / 1_Κορ 10,16-17. / Ιω 6,51-59.
Πανήγυρης της Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi)

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017
Δευτέρα της 11ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 6,1-10. / Ψλ 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / Μτ 5,38-42.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017
Τρίτη της 11ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 8,1-9. / Ψλ 146(145),2.5-6.7.8-9a. / Μτ 5,43-48.

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
Τετάρτη της 11ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 9,6-11. / Ψλ 112(111),1-2.3-4.9. / Μτ 6,1-6.16-18.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017
Πέμπτη της 11ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
2_Κορ 11,1-11. / Ψλ 111(110),1-2.3-4.7-8. / Μτ 6,7-15.

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Ιερότατης Καρδιάς του Ιησού - Κύκλος Α'
Ωσ 11,1.3-4.8c-9. / Ησ 12,2-3.4bcd.5-6. / Εφ 3,8-12.14-19. / Ιω 19,31-37.
Πανήγυρης της Ιερότατης Καρδιάς του Ιησού

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη της Γεννήσεως του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστής
Ησ 49,1-6. / Ψλ 139(138),1-3.13-14.15-16. / Πραξ 13,16.22-26. / Λκ 1,57-66.80.
Πανήγυρης της Γεννήσεως του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστής, Αμιάντου Καρδίας της Αειπαρθένου Μαρίας

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017
12η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ιερ 20,10-13. / Ψλ 69(68),8-10.14.17.33-35. / Ρωμ 5,12-15. / Μτ 10,26-33.

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017
Δευτέρα της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 12,1-9. / Ψλ 33(32),12-13.18-19.20.22. / Μτ 7,1-5.

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017
Τρίτη της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 13,2.5-18. / Ψλ 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5. / Μτ 7,6.12-14.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
Τετάρτη της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 15,1-12.17-18. / Ψλ 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9. / Μτ 7,15-20.

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017
Πανήγυρη των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων
Πραξ 12,1-11. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2_Τιμ 4,6-8.17-18. / Μτ 16,13-19.
Πανήγυρης των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017
Παρασκευή της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 17,1.9-10.15-22. / Ψλ 128(127),1-2.3.4-5. / Μτ 8,1-4.

Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 12ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 18,1-15. / Λκ 1,46-47.48-49.50.53.54-55. / Μτ 8,5-17.

Κυριακή, 02 Ιουλίου 2017
13η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
2_Βασ 4,8-11.14-16a. / Ψλ 89(88),2-3.16-17.18-19. / Ρωμ 6,3-4.8-11. / Μτ 10,37-42.

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Θωμά, αποστόλου
Εφ 2,19-22. / Ψλ 117(116),1.2. / Ιω 20,24-29.

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017
Τρίτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 19,15-29. / Ψλ 26(25),2-3.9-10.11-12. / Μτ 8,23-27.

Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 21,5.8-20. / Ψλ 34(33),7-8.10-11.12-13. / Μτ 8,28-34.

Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 22,1-19. / Ψλ 115(113B),1-2.3-4.5-6.8-9. / Μτ 9,1-8.

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 23,1-4.19.24,1-8.62-67. / Ψλ 106(105),1-2.3-4a.4b-5. / Μτ 9,9-13.

Σάββατο, 08 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 13ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 27,1-5.15-29. / Ψλ 135(134),1-2.3-4.5-6. / Μτ 9,14-17.

Κυριακή, 09 Ιουλίου 2017
14η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ζαχ 9,9-10. / Ψλ 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14. / Ρωμ 8,9.11-13. / Μτ 11,25-30.

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 28,10-22a. / Ψλ 91(90),1-2.3-4.14-15ab. / Μτ 9,18-26.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Βενέδικτου, Αββα, προστάτη της Ευρώπης
Πρμ 2,1-9. / Ψλ 34(33),2-3.4-5.9-10.37(36),14-15. / Μτ 19,27-29.

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 41,55-57.42,5-7a.17-24a. / Ψλ 33(32),2-3.10-11.18-19. / Μτ 10,1-7.

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 44,18-21.23b-29.45,1-5. / Ψλ 105(104),16-17.18-19.20-21. / Μτ 10,7-15.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 46,1-7.28-30. / Ψλ 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40. / Μτ 10,16-23.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017
Σάββατο της 14ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Γεν 49,29-32.50,15-26a. / Ψλ 105(104),1-2.3-4.6-7. / Μτ 10,24-33.

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017
15η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Ησ 55,10-11. / Ψλ 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14. / Ρωμ 8,18-23. / Μτ 13,1-23.

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 1,8-14.22. / Ψλ 124(123),1-3.4-6.7-8. / Μτ 10,34-42.11,1.

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017
Τρίτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 2,1-15a. / Ψλ 69(68),3.14.30-31.33-34. / Μτ 11,20-24.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 3,1-6.9-12. / Ψλ 103(102),1-2.3-4.6-7. / Μτ 11,25-27.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017
Πέμπτη της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 3,13-20. / Ψλ 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27. / Μτ 11,28-30.

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017
Παρασκευή της 15ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 11,10.12,1-14. / Ψλ 116(115),12-13.15-16bc.17-18. / Μτ 12,1-8.

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017
Εορτή της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής
Ασμ 3,1-4a. / Ψλ 63(62),2.3-4.5-6.8-9. / Ιω 20,1-2.11-18.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017
16η Κυριακή κοινής περιόδου του έτους - Κύκλος Α'
Σολ 12,13.16-19. / Ψλ 86(85),5-6.9-10.15-16a. / Ρωμ 8,26-27. / Μτ 13,24-43.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017
Δευτέρα της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 14,5-18. / Εξ 15,1-2.3-4.5-6. / Μτ 12,38-42.

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017
Εορτή του Αγίου Ιακώβου, Αποστόλου και Χριστοφόρου, μάρτυρος
2_Κορ 4,7-15. / Ψλ 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / Μτ 20,20-28.

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
Τετάρτη της 16ης εβδομ. της κοινής περιόδου του έτους
Εξ 16,1-5.9-15. / Ψλ 78(77),18-19.23-24.25-26.27-28. / Μτ 13,1-9. 
©Evangelizo.org 2001-2017